Home » » FILOSOFI WAYANG GUNUNGAN

FILOSOFI WAYANG GUNUNGAN

Written By Wahyu Triono on Selasa, 25 Agustus 2015 | 02.04


Wayang Kulit kuwe salah siji warisan budaya jawa sing ora nana tandingane. Wayang wis ana kawit jaman kuna, malah sedurunge Agama Islam mlebu maring tlatah Jawa. Wayang kulit dienggo dakwah daning Sunan Kalijaga nggo nyebarna agama Islam. Wayang dadi sarana sing ampuh nggo cerita lan piwulange bisa dijukut penontone.


Sedurunge pertunjukan wayang diwiwiti, dalang ngetokna gunungan utawa kayon. Gunungan kuwe akeh maknane, lan inyong sekanca batir kudu ngerti makna gunungan kuwe. Ning gunungan ana gambar-gambare sing maknane kayakiye:


• Umah tingkat telu lan ning lawange ana lukisan Kamajaya adep-adepan karo Dewi Ratih.
• Buta loro adep-adepan nggawa pedang karo gada lengkap karo tamenge
• Naga loro ana swiwine 
• Alas luwung karo sato kewane
• Macan adep-adepan karo banteng
• Wit gede ning tengah dikluweri ula gede.
• Sirah makara ning tengah wit
• Ayam loro nangkring ning pang wit
• Kethek karo lutung ning pang wit 

Gunungan wayang kulit lancip maring nduwur kuwe pralambang uripe menungsa. Sangsoyo dhuwur elmune lan tambah tuwa umure, menungsa kudu tambah golong gilig manunggaling Jiwa, rasa, cipta karsa lan karya sajeroning urip (sangsoyo cedek karo Sang Murbeng Dumadi).

Gapura lan gambar pengawal Gunungan (Cingkara bala & bala Upata), lambang atine mengungsa apik lan alane. Tameng sing dicekel buta terjemahane penjaga alam dunya. Wit gede sing ngebeki gunung kosi maring pucuke pralamba budi-daya lan prilaku menungsa kudu tukul lan terus maju (dinamis) sahingga bermanfangat ning alam dunya. Wit gede sing ning gunungan uga pralambang Gusti kang Akarya Jagat aweh pengayoman kanggo menungsa ning dunya.

Manuk pralambang menungsa kudu nduweni ngelmu lan laku lair & batin.
Gambar banteng ning gunungan pralambang menungsa kudu kuat lan trengginas, kethek pralambang menungsa kudi pinter milih ala-apik, pait-legi, sebab kethek bisa milih wohwohan sing apik, mateng lan legi.

Macan ning luwung biasane dadi Raja luwung, tapi ning gunungan macan pralambang yen menungsa kudu dadi pemimpin nggo awake dhewek (jati diri), kudu bisa arif lan bijak, bisa ngekang napsune sahinggo dadi menungsa sing ana manfangate kanggo menungsa liyane lan lingkungane.

Umah Joglo (gapuran) pralambang negara sing aman lan tentrem.

Kira-kira kaya kuwe, ngapurane mbok ana sing salah. Suwun.

Share this article :

Posting Komentar

 
Copyright © 2011. SERULING MAS - All Rights Reserved
SM