Home » , , » Dialek Banyumasan

Dialek Banyumasan

Written By Wahyu Triono on Selasa, 25 Agustus 2015 | 21.01


Bahasa Banyumasan yakuwe: pitutur/omongan sing nganggo sistematika tinentu sing dituturaken masyarakat Banyumasan kanggo makili wujude benda, tingkah/polah, gagasan karo kahanan. 
Basa kiye dituturna nang wilayah Banyumasan utawa wilayah sisi kulon Jawa Tengah. Basa kiye yakuwe salah siji dialek basa Jawa sing esih nduwe kaitan karobasa Jawa kuna utawa basa KawiJumlah penutur basa kiye kira-kira ana: 12 – 15 juta, kiye termasuk wong mBanyumasan sing nang perantauan.

KLASIFIKASI

Nang klasifikasi ilmu basa modern, basa Banyumasan kiye termasuk klasifikasi rumpun bahasa:
  • Austronesia
o Sub Rumpun Melayu Polinesia
§ Melayu Polinesia Barat
§ Basa Paparan Sundik
§ Basa Jawa
§ Basa Banyumasan.

Sejarah Masyarakat Melayu Jawa

Miturut para pakar basa, minangka bagian sekang basa Jawa, basa Banyumasan kuwe wis ngalami tahap-tahap perkembangan kaya dene:
  • Abad ke-9 – 13 dadi bagian basa Jawa kuna
  • Abad ke-13 – 16 dadi basa Jawa abad pertengahan
  • Abad ke-16 – 20 dadi basa Jawa anyar
  • Abad ke-20 – tekan siki, dadi salah sijining basa Jawa modern.
(Tahap-tahapan kiye ora berlaku secara universal)
Tahap-tahapan perkembangan kiye dipengaruhi sekang muncule krajan-krajan nang pulo Jawa sing wis nuwuhena budaya-budaya feodal. Budaya feodal kuwe mau sing maraih anane tingkatan-tingkatan basa miturut status sosial. Ning budayafeodal kuwe pengaruhe ora patia gedhe nang tlatah Banyumasan. Buktine, basa Jawa Banyumasan tetep bisa mempertahankan tembung-tembung sekang basa Jawa kuna. Ya kuwe sing nyebabena basa Banyumasan jaman siki bedane mandan akeh karo basa Jawa standar. Masyarakat Banyumasan malah ngarani gaya basa Jawa standar bandhekan utawa basa wetanan (timur).
Miturut M. Koderi (pakar budaya & basa Banyumasan), tembung bandhek kuwesecara morfologis asale sekang tembung gandhek sing tegese pesuruh(suruhan/perentahan), maksude wong suruhan Raja sing diutus maring tlatahBanyumasan. Para pesuruh kuwe nganggo gaya bahasa Jawa wetanan (standar) (Surakarta / Yogyakarta) sing pancen beda karo basa Banyumasan.

DIALEK-DIALEK BASA JAWA

Dialek basa Jawa cacahe ana loro : dialek daerah karo dialek sosial. Sing nyebabena anane dialek loro kuwe merga anane gradasi-gradasi sing beda karo basa Indonesia utawa basa rumpun Melayu Autronesia liyane. Dialek-dialek basa Jawa kuwe gumantung wilayahe, gumantung karaktere karo budaya setempat.Bedane dialek sing siji karo dialek liyane kuwe sekitar 0-70%.
Miturut pendapate E.M. Uhlenbeck, 1964, nang bukune : “A Critical Survey of Studies on the Languages of Java and Madura”, The Hague: Martinus Nijhoff, dialek basa Jawa kuwe kelompok-kelopoke ana telu:
1. Rumpun Basa Jawa Bagian Kulon:
Kelompok dialek nomer siji kiye lumrahe diarani basa Jawa mBanyumasan.
2. Rumpun Basa Jawa Bagian Tengah:
Kelompok dialek nomer loro kiye lumrahe diarani Basa Jawa Standar, kususe dialek Yogyakarta karo Surakarta (Solo) ditambah Semarang (Joglosemar).
3. Rumpun Basa Jawa Bagian Wetan:
Kelompok dialek sing nomer telu kiye lumrahe diarani Basa Jawa Timuran.
Sing dimaksud basa mBanyumasan kiye mencakup sekabehe dialek kelompok basa Jawa bagian kulon sing esih melebu tlatah propinsi Jawa Tengah ditambahdialek Banten Lor karo dialek Cirebon/Indramayu (Crebonan/Dermayu). Telu Dialek: dialek Tegalandialek Bumiayu (dialek peralihan) karo dialek Banyumaskuwe biasane digabung dadi siji merga budaya karo karaktere meh pada. Telu dialek kuwe mau uga lumrah diarani basa penginyongansing duwe kosa kata sing mirip banget.
Catetan:
Miturut geografise, tlatah Banten lor karo Cirebon-Indramayu pancen nyata-nyata adoh sekang tlatah Banyumasan. Tapi miturut budayawan Cirebon TD Sudjana, logat basane pancen mirip banget karo basa Banyumasan. Babagan kiye menarik dienggo kajian secara historis.

DIALEK-DIALEK BASA MBANYUMASAN

Dialek-dialek basa Banyumasan , cacahe ana 3; wilayah lor (Tegalan), wilayah kidul (Banyumas), karo wilayah peralihan (Bumiayu).
Wilayah Lor
Dialek Tegalan dituturna nang wilayah lor, antarane Tanjung, Ketanggungan, Larangan, BrebesSlawi, Moga, Pemalang, Surodadi karo Tegal.
Wilayah Kidul
Dialek kiye dituturna nang wilayah kidul, antarane Karang Pucung, Cilacap,NusakambanganKroyaAjibarangPurwokertoPurbalingga, Bobotsari,Banjarnegara, Purwareja, Kebumen karo Gombong.
Wilayah Peralihan
Sub dialek kiye dituturna nang Bumiayu karo sekitare.
Sumber : https://mendoane.wordpress.com
Share this article :

Posting Komentar

 
Copyright © 2011. SERULING MAS - All Rights Reserved
SM